EnergiSmart2017
– nu tar vi klivet tillsammans

I energibranschen pratas det mycket om digitalisering, smarta fjärrvärmenät, laststyrning, energilagring i fastigheter och energieffektivisering.

Oavsett begrepp är målbilden den samma – ett smartare fjärrvärmenät och mer energieffektiva fastigheter.

Vi på NODA brinner för just detta och har skapat paketlösningen EnergiSmart 2017 – för nu vill vi ta klivet tillsammans med er.

Vad är EnergiSmart 2017?

Som enda leverantör kan NODA erbjuda energibolag ett färdigt paket för komplett utvärdering av system för optimering av fjärrvärmenät och energieffektivisering i byggnader.

Med Smart Heat Grid optimerar ni ert fjärrvärmenät

Detta ingår i EnergiSmart 2017:

+ Uppkoppling av 10 fastigheter
Inklusive innetemperaturgivare

+ Energieffektivisering av fastigheter
Genom NODAs Smart Heat Building

+ Optimering av fjärrvärmenät
Genom NODAs Smart Heat Grid

+ Effektanalys
Vi visar hur fastigheternas befintliga energilager används för optimering av ert fjärrvärmenät genom smartare styrning.

+ NODA EnergyView
Verktyg med statistik i realtid för både energibolag och fastighetsägare.

= Resultat
Blev ni energismartare under 2017? I en workshop presenterar vi en komplett utvärdering med siffror för era kostnadsbesparingar och sänkta utsläpp.

Med Smart Heat Grid optimerar ni ert fjärrvärmenät

Många starka fördelar för er

  • Med Smart Heat Grid optimerar ni ert fjärrvärmenät genom smart styrning och användning av befintligt energilager i uppkopplade byggnader
  • Smart Heat Building är en attraktiv energibesparingstjänst som ni erbjuder era kunder, vilket ger er fjärrvärme bättre konkurrenskraft jämfört med andra tekniker
  • Reducering av driftskostnader och ökade marginaler i fjärrvärmeaffären
  • Reducering av spetslast och minskad användning av dyrt och miljöskadligt bränsle
  • Förbättrad miljöprofil och insamling av data som kan användas för utvecklad kunddialog

Kontakta oss

Komplett
utvärdering

Decorative image

Så här funkar det

Energi i form av värme finns lagrad i fastigheter. Denna energi brukar kallas ett virtuellt energilager, och är en tillgång i det smarta fjärrvärmenätet. Genom smart styrning av byggnader optimeras hela fjärrvärmenätet samtidigt som respektive byggnad energieffektiviseras. Data från anslutna fastigheter analyseras i realtid i NODAs plattform och utgör grunden för smartare styrning. Energibehovet jämnas ut – med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat.

NODA samarbetar idag med ett flertal svenska och internationella energibolag, med goda resultat både vad gäller sänkta kostnader och utsläpp.

Decorative image Decorative image