Ledningsgrupp

Patrick Isacson
Patrick Isacson
CEO (Chief Executive Officer)

+46 738 318840

patrick.isacson@noda.se

Patrick utsågs till VD i oktober 2013. Han har mer än 20 års erfarenhet inom förvaltning, marknadsföring, försäljning och affärsintelligenta positioner inom ICT och media. Senast som SVP Partners & Strategic Sales på IoT leverantören Maingate Solutions. Patrick har en examen i marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm.

Christian Johansson
Christian Johansson
CTO (Chief Technology Officer)

+46 735 309502

christian.johansson@noda.se

Christian är teknisk chef och en av grundarna på NODA. Han har en doktorsgrad inom datavetenskap från Blekinge Tekniska Högskola. Han har tidigare forskat inom optimering av energisystem med hjälp av artificiell intelligens och agentteknologi.