Intelligenta energi-tjänster

NODA utvecklar och tillhandahåller Smart Heat Grid Solutions™ för optimering av fjärrvärmesystem, och Smart Heat Building Solutions™ för energieffektivisering i fastigheter. Med över 1000 anslutna byggnader är vi ledande inom vårt område.

more_vert NODA Innovation and Research booklet 2017 out now

Optimising energy systems is one of the greatest challenges of our times. We have an idea of how to do it. Read more here.

close NODA Innovation and Research booklet 2017 out now

Optimising energy systems is one of the greatest challenges of our times. We have an idea of how to do it. Read more here.

| Nyheter
Sänkt energiförbrukning i fastigheter
Optimering av fjärrvärmenät
Hur vi förändrar världen
Smart Heat Building

NODA Smart Heat Building Solutions™ mäter, analyserar och styr fastighetens energianvändning för att minska energikostnader, skapa långsiktig hållbarhet och att öka värdet på fastigheten.


Genom automatiserad analys och styrning i realtid, i kombination med vår djupa erfarenhet inom energioptimering minskas den totala fjärrvärmekostnaden med i genomsnitt tio procent.

Smart Heat Grid

NODA Smart Heat Grid Solutions™ möjliggör operativ effektstyrning och lastbalansering av fjärrvärmenät med hjälp av det mest intelligenta systemet på marknaden.


Genom automatiserad analys av fastigheter i kombination med intelligenta styrfunktioner kan en fjärrvärmeleverantör agera proaktivt för att hantera spetslast och optimera det operativa beteendet hos värmelasten.

Nyheter

Energizing Smart Cities

NODA article in EU Horizon 2020 magazine. How district energy systems contribute to smart cities.

| Läs mer
NODA in new European Horizon 2020 project

Noda Intelligent Systems is stepping up smart heat networks technology with new Horizon 2020 project FHP.

| Läs mer
New office in Germany

From 1st of May NODA Deutschland GmbH will have a new office in Nürnberg. New address will be: Flughafenstraße 118, 90411 Nürnberg

| Läs mer