Intelligenta energi-tjänster

NODA utvecklar och tillhandahåller Smart Heat Grid Solutions™ för optimering av fjärrvärmesystem, och Smart Heat Building Solutions™ för energieffektivisering i fastigheter. Med över 1000 anslutna byggnader är vi ledande inom vårt område.

more_vert NODA i nytt projekt

Energimyndigheten har beviljat projekt för NODA och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer

close NODA i nytt projekt

Energimyndigheten har beviljat projekt för NODA och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer

| Nyheter
Sänkt energiförbrukning i fastigheter
Optimering av fjärrvärmenät
Hur vi förändrar världen
Smart Heat Building

NODA Smart Heat Building Solutions™ mäter, analyserar och styr fastighetens energianvändning för att minska energikostnader, skapa långsiktig hållbarhet och att öka värdet på fastigheten.


Genom automatiserad analys och styrning i realtid, i kombination med vår djupa erfarenhet inom energioptimering minskas den totala fjärrvärmekostnaden med i genomsnitt tio procent.

Smart Heat Grid

NODA Smart Heat Grid Solutions™ möjliggör operativ effektstyrning och lastbalansering av fjärrvärmenät med hjälp av det mest intelligenta systemet på marknaden.


Genom automatiserad analys av fastigheter i kombination med intelligenta styrfunktioner kan en fjärrvärmeleverantör agera proaktivt för att hantera spetslast och optimera det operativa beteendet hos värmelasten.

Nyheter

New country, new energy savings

We are happy to announce that we have agreed upon a collaboration with Technical University of Ilmenau in Germany regarding NODA Smart Heating solutions. First buildings using the energy efficiency service Smart Heat Building are already online. The collaboration is managed together with our partner Incowia.

| Läs mer
New city, new energy savings

We are happy to announce that we have agreed upon a collaboration with Västervik Energi & Miljö in Sweden regarding NODA Smart Heating solutions. First buildings using the energy efficiency service Smart Heat Building are going online in December.

| Läs mer
New employees at NODA

We’re excited to welcome Jens Brage, Research Engineer, Henrik Johansson, Energy Analyst and Johan Fjällbrink, Implementation Coordinator, to NODA Intelligent Systems.

| Läs mer