Intelligenta energi-tjänster

NODA utvecklar och tillhandahåller Smart Heat Grid Solutions™ för optimering av fjärrvärmesystem, och Smart Heat Building Solutions™ för energieffektivisering i fastigheter. Med över 1000 anslutna byggnader är vi ledande inom vårt område.

more_vert Kalmar Energi creates smart district heating network using NODA’s technology for virtual energy storage in buildings

Kalmar Energi and NODA Intelligent Systems are working together on an eco-smart and cost-effective district-heating network in the city of Kalmar, Sweden. The system is known as a Smart Heat Grid and is based on intelligent control functions that manage the district-heating network and coordinate the interaction between production, distribution and consumption in order to achieve energy efficiency and long-term sustainability.

Read more here

In German

close Kalmar Energi creates smart district heating network using NODA’s technology for virtual energy storage in buildings

Kalmar Energi and NODA Intelligent Systems are working together on an eco-smart and cost-effective district-heating network in the city of Kalmar, Sweden. The system is known as a Smart Heat Grid and is based on intelligent control functions that manage the district-heating network and coordinate the interaction between production, distribution and consumption in order to achieve energy efficiency and long-term sustainability.

Read more here

In German

| Nyheter
Sänkt energiförbrukning i fastigheter
Optimering av fjärrvärmenät
Hur vi förändrar världen
Smart Heat Building

NODA Smart Heat Building Solutions™ mäter, analyserar och styr fastighetens energianvändning för att minska energikostnader, skapa långsiktig hållbarhet och att öka värdet på fastigheten.


Genom automatiserad analys och styrning i realtid, i kombination med vår djupa erfarenhet inom energioptimering minskas den totala fjärrvärmekostnaden med i genomsnitt tio procent.

Smart Heat Grid

NODA Smart Heat Grid Solutions™ möjliggör operativ effektstyrning och lastbalansering av fjärrvärmenät med hjälp av det mest intelligenta systemet på marknaden.


Genom automatiserad analys av fastigheter i kombination med intelligenta styrfunktioner kan en fjärrvärmeleverantör agera proaktivt för att hantera spetslast och optimera det operativa beteendet hos värmelasten.

Nyheter

New Member of the Board

NODA names Pär Arvidsson as new Member of the Board. Pär Arvidsson is the Business Unit Director for Latour Industries’ wholly owned companies in building energy management systems (Produal, Kabona, Elvaco and Bastec).

| Läs mer
Kalmar Energi skapar smart fjärrvärmenät genom NODA’s teknik för energilagring i byggnader

Kalmar Energi och NODA Intelligent Systems samarbetar för ett miljösmart och kostnadseffektivt fjärrvärmenät i Kalmar. Systemet kallas för Smart Heat Grid och bygger på att intelligenta styrfunktioner hanterar fjärrvärmenätet och sköter samverkan mellan produktion, distribution och konsumtion för att uppnå energieffektivitet och långsiktig hållbarhet.

Läs mer här

German version

| Läs mer
Office in London

As a part of our strategy to increase business and presence in the UK, NODA has now an office at the Business Sweden premises in London.

| Läs mer